Oferta terapeutyczna

  • terapia zaburzeń emocjonalnych
  • terapia zaburzeń osobowości
  • terapia uzależnień (alkohol, narkotyki)
  • terapia zaburzeń odżywiania i łaknienia
  • terapia zachowań opozycyjno buntowniczych u dzieci
  • terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  • terapia małżeńska i terapia rodzin
  • terapia zaburzeń nawyków i popędów (hazard, uzależnienie od Internetu, komputera)
    Rodzaj terapii, czas trwania ustalamy na spotkaniu diagnostyczno konsultacyjnym.