Oferta terapeutyczna

Ogłoszenie

W związku z ograniczeniami jakie wynikają z pandemii prowadzimy psychoterapię i superwizje kliniczne online. Terminy sesji ustalamy telefonicznie lub za pomocą mail’a. Opłata za sesję na konto bankowe.   Adresy poczty i numery telefonów w zakładce kontakt

Oferta psychoterapii

 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • terapia zaburzeń osobowości
 • terapia uzależnień (alkohol, narkotyki)
  – terapia zorientowana na pełną abstynencję
  – terapia w podejściu ograniczenia używania
  – terapia harm reduction
  – terapia after care, dla osób kończących terapię uzależnienia
 • terapia zaburzeń odżywiania i łaknienia
 • terapia zachowań opozycyjno buntowniczych u dzieci
 • terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • terapia małżeńska i terapia rodzin
 • terapia zaburzeń nawyków i popędów (hazard, uzależnienie od Internetu, komputera)
  Rodzaj terapii, czas jej  trwania ustalamy na spotkaniu diagnostyczno konsultacyjnym.