Oferta szkoleniowa

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • Niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
 • Profilaktyki uzależnień (alkohol i inne substancje psychoaktywne)
 • Profilaktyki samobójstw
 • Profilaktyki ciąż nieletnich
 • Promocji zdrowia
 • Działań związanych z interwencją kryzysową
 • Rozwiązywania problemów alkoholowych na poziomie samorządów
 • Algorytmów postępowania w trudnych sytuacjach na terenie szkoły
 • Pracy terapeutycznej z młodymi uzależnionymi i ich rodzinami
 • Przemocy domowej i rówieśniczej
 • Organizacji pracy terapeutycznej i wychowawczej w świetlicach socjoterapeutycznych
 • Działań profilaktycznych na poziomie województw, powiatów, gmin
 • Działań interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu
 • HIV – AIDS
 • Tolerancji jako profilaktyki przemocy rówieśniczej
 • Zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
 • Diagnostyki i terapii wykorzystywania seksualnego
 • Warsztaty pracy z wypaleniem zawodowym

Szkolenia adresowane są do:

 • rad pedagogicznych
 • przedstawicieli samorządu
 • psychologów, pedagogów, nauczycieli
 • terapeutów
 • pracowników opieki społecznej
 • policji
 • kuratorów sądowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Współpracujemy stale z takimi instytucjami jak:

Posiadamy doskonale wyszkoloną i kompetentną  kadrę.
Wystawiamy zaświadczenia i certyfikaty