Oferta diagnostyczna

  • diagnoza psychologiczna
  • diagnoza pedagogiczna
  • ocena możliwości i kompetencji szkolnych