Oferta diagnostyczna

  • Kliniczna diagnoza psychologiczna
    – diagnoza zaburzeń psychicznych
    – diagnoza uzależnień
  • Diagnoza dla potrzeb psychoterapii